top of page
ICL Immigration_WIX Header.png
ICL Immigration Logo-04.png

Konsulentët Profesionistë të Emigracionit pëKanadanë të Regjistruar në CICC 

Partneri juaj më I besuar ligjor

Programet e Emigracionit Kanadez

Vizitoni Grupin tonë të dedikuar FB me bazë në BALKAN  -->

Balkans2Canada.png

캐나다 이민

ALBANIA | KOSOVO | NORTH-MACEDONIA | MONTENEGRO | SERBIA

Profile Pics-03.png

ICL Immigration Inc. ofron këshillime dhe shërbime gjithëpërfshirëse mbi emigracionin në Kanada. Nëse keni një cështje apo problem mbi emigracionin, ne ju ofrojmë ndihmën më të mirë profesionale në Kanada. Ne kemi një reputacion për qasjet kreative dhe arritjen e rezultateve të jashtëzakonshme në tregun ku nuk mungojnë agjencitë e tjera. Ne kemi ndihmuar një numër të madh njerëzish që të emigrojne në mënyrën më të mirë dhe ligjorë për shumë vite.

Rina Dilka, R708211. është një konsulente emigracioni (RCIC)  e regjistruar në Kolegjin e Konsulentëve të Emigracionit dhe Shtetësisë (CICC). Si një ish-juriste nga Shqipëria, një nga pasionet e saj më të mëdha është të ndihmojë njerëzit e tjerë të arrijnë sukses dhe të kuptojnë se çfarë i përmbush ata! 
Duke qenë se edhe ajo vetë është një emigrante në Kanada, ajo e di se emigrimi mund të jetë një proces shumë i vështirë dhe kompleks. Kjo është arsyeja pse ajo është këtu për të ofruar shërbimin më të mirë të mundshëm ndaj klientit duke dëgjuar me kujdes nevojat tuaja dhe duke kuptuar situatat aktuale të emigracionit me të cilat po përballeni.

우리가 당신을 위해 무엇을 할 수 있습니까

우리가 어디에  전문화하다
A happy family who have immigrated to Canada

이민 및 비자 프로그램

증명 된 트랙 기록

우리는 수년 동안 이민국에서 업무를 수행해 왔으며 수십 건의 성공적인 사례가 캐나다에서 환영을 받았습니다. 우리의 고객은 우리의 이민을 믿을 수 있습니다  그들의 노력을 지원하는 마이그레이션 프레임워크를 관리하는 전문 지식. 언제 우리가  ~이다  사건에 연루된 우리는  여기까지 오는 과정이 시작될 수 있도록 우리의 고객들이 그것을 가능한 한 빠르고 효율적으로 성공적으로 이해할 수 있도록 도와주세요.

Intenational Students in Canada.

학습 프로그램

스트레스 없는 교육

ICL 이민 컨설턴트가 귀하의 교육을 위한 솔루션이 되도록 하십시오  이민 서비스가 필요합니다. 우리는 큰 그림에 대한 근본적인 이해와 일상적인 상호 작용 및 경험의 복잡성을 결합하여 다음을 제공합니다.  다양한 고객에게 능동적인 솔루션을 제공합니다. 우리는  캐나다에서 가장 혁신적이고 정교하며 복잡한 교육 이민 서비스 사례에 관여했습니다.

Business Man Reading the newspaper in Canada

비즈니스 프로그램

여기에서 구하는 기업가

많은 이민 프로그램에 따라 모든 사람이 캐나다에 올 수 있는 것은 아닙니다.  그러나 비즈니스 경로는 캐나다로 가져갈 비즈니스 자원이 있는 예외적인 소수를 위한 최후의 수단입니다.  비즈니스 이민 프로그램은 강도가 높지만 자격이 된다면 귀하, 귀하의 가족 및 귀하의 비즈니스에 더 나은 삶을 보장할 것입니다.  ICL 이민 컨설턴트가 이 과정을 안내해 드립니다.

당신의 상황이 어떻든 우리는  ~이다  이민 요구 사항을 보장하고 마음의 평화를 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 초기 일정을 예약하려면 오늘 저희에게 연락하십시오.  상의.

고객 리뷰

“우리는  우리에게 기회가 있다는 확신이 없었고  어디서부터 시작해야 할지 전혀 몰랐습니다. ICL 이민 컨설턴트는 다음과 같습니다.  훌륭하고 전문적입니다. 우리  우리와 같은 느낌  우리의  마침내 새로운 시작!”

킴 & 노엘 야들리

연락하기

87 Regency Drive, 클리포드, ON, N0G  1M0

Ontario

+1 (905) 769-0421  (캐나다 내)

Profile Pics-03.png
PRODUKTET ONLINE

표시할 제품이 없습니다.

표시할 제품이 없습니다.

표시할 제품이 없습니다.

표시할 제품이 없습니다.

표시할 제품이 없습니다.

표시할 제품이 없습니다.

KITCHENER |  ONTARIO

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 13:00

ZONA KOHORE

GMT -4

KONTAKTONI

+1 226 444 0724 [CANADA]

ICL Immigration_WIX Footer.png
BBB Accredited Logo.png

© 2008 - 2023 by ICL Immigration Inc.

bottom of page